Hög säkerhet

På högsäkerhetsnivån finner man cylindrar med höga kombinationstal som Desmo-cylindrarna, vilka ger goda möjligheter till huvudnyckelsystem och hög säkerhet mot kända manipulationsmetoder. Nyckelkopiering försvåras genom att ingen försäljning av nyckelämnen sker av ASSA OEM.