Om ASSA ABLOY

/global/scaled/3000x1305x0x573x1000x435/Global-Assa Abloy OW2 image bank-Images-People-construction_workers_3000x2000.jpg

ASSA OEM är ett företag i ASSA ABLOY-koncernen

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet.

ASSA ABLOY finns representerat över hela världen, på både mogna och nya marknader, med ledande positioner i större delen av Europa, Nordamerika, Asien, Australien och Nya Zeeland. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entréautomatik och hotellsäkerhet.

Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 43 000 anställda och en omsättning på cirka 47 miljarder SEK. Som världens ledande låskoncern erbjuder ASSA ABLOY ett mer komplett produktutbud för lås- och dörrlösningar än något annat företag på marknaden.

Divisioner:

EMEA
Division EMEA tillverkar och säljer mekaniska, elektromekaniska och elektroniska lås, cylindrar, säkerhetsdörrar och tillbehör i Europa, Mellanöstern och Afrika. Huvuddelen av försäljningen sker i Västeuropa men tillväxtmarknader i Östeuropa och Mellanöstern växer i betydelse. EMEA består av en mängd koncernbolag som har goda kunskaper om sina lokala och i många avseenden diversifierade marknader. Några av divisionens ledande varumärken är ABLOY, ASSA, IKON, TESA, Yale, UNION, Mul-T-Lock och Vachette. Divisionen har 10 000 anställda och divisionsledningen är placerad i London, Storbritannien.


Americas
Divisionen tillverkar och säljer lås, cylindrar, elektromekaniska produkter, säkerhetsdörrar och beslag på de nord- och sydamerikanska kontinenterna. Största delen av försäljningen sker i USA, Kanada och Mexiko. Sydamerika växer i betydelse där Brasilien är den viktigaste marknaden. Några av divisionens ledande varumärken är Corbin Russwin, Ceco, Curries, Emtek, Medeco, Phillips, SARGENT och La Fonte. Divisionen har 6 600 anställda och divisionsledningen är placerad i New Haven, Connecticut, USA.


Asia Pacific

Division Asia Pacific tillverkar och säljer mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, högsäkerhetsdörrar och beslag. Kina står för 50 procent av divisionens försäljning, Australien och Nya Zeeland 30 procent och övriga asiatiska marknader, med Sydkorea som dominerande marknad, står för 20 procent. I Asien är divisionens största varumärken Baodean, Gateman, Guli, King, Pan Pan, Shenfei, Tianming, Wangli och Yale. I Australien och Nya Zeeland är de största varumärkena Lockwood och Interlock. Divisionen har 15 800 anställda och divisionsledningen är placerad i Hongkong, Kina.


Global Technologies

Global Technologies har en ledande position som leverantör av elektroniska säkerhetslösningar över hela världen. Divisionen består av två affärsenheter, HID Global och ASSA ABLOY Hospitality, med försäljning huvudsakligen till det kommersiella segmentet. HID Global är världsledande på lösningar för säker identifiering, främst inom identitets-och passerkontroll samt lösningar baserade på teknologier för beröringsfri identifiering. ASSA ABLOY Hospitality är marknadsledare inom elektroniska låssystem och kassaskåp för hotell och kryssningsfartyg under varumärket VingCard Elsafe. Divisionen har 2 800 anställda och divisionsledningen är placerad i Stockholm, Sverige.


Entrance Systems

Division Entrance Systems är världsledande leverantör av automatiska dörrlösningar. Produktsortimentet som säljs under varumärket Besam, inkluderar automatiska slag-, skjut och karuselldörrar, luftridåer och ett omfattande serviceprogram. Under varumärket Ditec säljs dörrautomatik, grindautomatik, automatik för garageportar samt industriportar. Produkterna säljs via distributörer och installatörer och installeras i både kommersiella, offentliga och privata applikationer. Divisionens tredje varumärke, EM, marknadsför automatik för persontrafik och vänder sig till stora distributörer framför allt i Europa. Entrance Systems har 5 600 anställda och divisionsledningen är placerad i Landskrona, Sverige.


För mer information se ASSA ABLOYS egen webbsida