ASSA OEM byter affärssystem

Måndagen den 14 november 2016 byter ASSA OEM affärssystem från Movex till Microsoft Dynamics AX.

Måndagen den 14 november 2016 byter ASSA OEM affärssystem från Movex till Microsoft
Dynamics AX. För att kunna genomföra denna förändring kommer vi torsdagen den 10
november klockan 16:00 att stänga vårt gamla system för nya transaktioner och därefter
påbörja överflytt av all data till den nya miljön. Detta innebär att utleveranser,
inleveranser, fakturering, orderregistrering mm. inte kommer att ske under fredagen den
11 november. Vår förmåga att svara på frågor kring leveranser, inneliggande order etc
kommer också att vara starkt begränsad då vårt gamla system kommer att vara stängt
för datamigrering. Vi kommer under denna dag heller inte läsa in nya EDI-order.
Däremot kommer spanjolett och flerpunktslåsproduktionen i Göteborg att fortsätta i
normal omfattning även under fredagen. Arbetet med systembytet kommer att fortgå
under hela helg.
Vi kommer under dagarna fram till den 11 november att skicka så mycket som möjligt av
det vi har i inneliggande order. Detta innebär att vissa leveranser kan komma att skickas
till er innan bekräftad dag.

Alla inneliggande order kommer att få ett nytt ordernummer men gammalt ordernummer
kommer att finnas kvar i fältet ”ORG. ORDERNUMMER” på fakturor.
Måndagen den 14 november börjar vi arbetet i vårt nya affärssystem.


Andreas Frisk
Marknadschef Dörr- & Fönsterbeslag


Ulf Petersson
Affärsenhetschef Industrilås