Miljö och kvalitet

/global/scaled/3840x1668x0x0x1000x435/Other-ASSAOEM-About ASSA OEM-Environment-nature_environment.jpg

Ett klimatsmart och energieffektivt företag

Vårt miljöarbete genomsyrar hela verksamheten, från utveckling av miljö- och allergivänliga produkter till att bli ett klimatsmart och energieffektivt företag.

Lägre el- och vattenförbrukning betyder inte bara minskade kostnader för företaget, det ger även konkurrensfördelar. Det var målsättningen när projektet ”Miljöeffektiva företag” startade för ASSA OEM AB och ASSA AB under 2009. Målet var att minska förbrukningen med 30 %, ASSA OEM AB och ASSA AB lyckades nå en minskning på hela 32 %.


Vad har vi gjort för att uppnå detta?

Genom att successivt införa skymningsrelä och belysningskontroll i lokalerna, reducera antal armaturer eller lysrör, använda lågenergilampor och använda timers/dygnsur i produktionen har vi minskat vår elförbrukning. Sedan tidigare har vi Duc-styrd ventilation, vilket innebär en energi- och kostnadsbesparing. Numera programmeras motorvärmarna till våra bilar och aktiveras vid behov
istället för att stå på dygnet runt. Vår vattenförbrukning har reducerats genom att vi styrt om vattenflödet och utbildat personalen i ytbehandlingen, vilket medfört en minskning med 93 000 kbm. Sedan 1988 värmer vi kallvatten med spillvärme från våra kompressorer, vilket idag täcker 98 % av vårt varmvatten.

Vad händer härnäst?

Vi kommer att fortsätta med närvaro- och belysningskontroll
i framför allt i konferensrum, korridorer och trapphus
samt även i verkstaden. Vi kommer att följa utveckling på solceller och värmepumpar för att hitta lösningar som gör oss mer självförsörjande av värme och energi. Ytterligare en målsättning är att hitta andra områden där vi kan utnyttja vår spillvärme från kompressorerna.