Historia

/Other/ASSAOEM/About%20ASSA%20OEM/History/assaoem-historia.jpg

ASSA OEM AB är ett företag i ASSA ABLOY-Gruppen, och bildades den 1 juni 2007 genom sammanslagning av de tre bolagen ASSA Industri AB, FIX AB och AB FAS Låsfabrik.

1849
30 juli år 1849 ansökte den 23-årige låssmedsgesällen Frans August Stenman om att "såsom Manufacturist här i Staden winna Burskap och Borgare rätt".

Han kunde styrka att han ägde god kristendomskunskap, att han begått nattvarden och var "välfrejdad", samt att han kunde räkna och skriva. Tillsammans med ansökan lämnade han ett arbetsprov, ett på egen hand, som mästerstycke, förfärdigat lås.

Låset godkändes några dagar senare som "förfärdigat med utmärkt skicklighet".

13 augusti 1849 fick fick F A Stenman sitt mästar- och borgarbrev efter att ha avlagt tro-, huldhets- och borgared. Frans August Stenman grundade sålunda FAS, det företag som än idag bär hans initialer.

1853
1853 flyttades fabriken och man började koncentrera sig på att tillverka lås. Under de första åren tillverkade man även sporrar, betseltränsar och andra produkter.

FAS fabriken

1860-talet
På 1860-talet började F A Stenmans lås få internationell uppmärksamhet och låsen prisbelönades vid alla de stora utställningarna i London 1862, Stockholm 1866, Paris 1867, Philadelphia 1876 och Eskilstuna 1878. 1868 sysselsattes mellan 20 och 30 yrkeskunniga arbetare vid fabriken.

Arbetare i FAS fabriken 

1870-talet
På 1870-talet gjorde ångkraften sitt insteg, efterfrågan ökade och industrin fick ett "storartat uppsving". 1878 hade F A Stenman mellan 50 och 60 anställda arbetare.


1880
Firma August Stenman AB grundas (ASSA) när 29-årige August Stenman, en annan av F A Stenmans söner, för lånade pengar köper den Thunellska gångjärnsfabriken i Eskilstuna.

August var på alla sätt en pionjär, inte minst inom automatisering. Han satsade genast på massproduktion och långa serier. Genom att konstruera specialmaskiner för den egna produktionen, och bedriva omfattande produktutveckling, grundlade säkerställde han företagets marknadsledande ställning.

August var även en föregångare inom andra områden. Tack vare den höga graden av automatisering i tillverkningen kunde han ge kvinnor möjlighet att förvärvsarbeta, vilket var mycket ovanligt vid sekelskiftet.

1889
1889 byggde man en helt ny fabriksbyggnad och vid den tidpunkten hade ledningen för företaget i praktiken redan övertagits av Frans August Stenmans son, Ernst Bernhard Stenman. 


Ernst Bernard Stenman hade inte alls för avsikt att ta över sin fars företag utan den uppgiften var vikt åt hans äldre bror F O Stenman. När han plötsligt avled, efter att just tagit över faderns företag, övertog Ernst familjeföretagets ledning.

 F A Stenman fabrik

1895
1895 var omsättningen uppe i 100 000 kronor och vid sekelskiftet såldes lås för över 130 000 kronor. Ernst Stenman stärkte och utvecklade företaget.

F A Stenman 

1910
Företaget August Stenman (ASSA) expanderar i snabb takt och börjar producera skruv, till en början endast till de egna produkterna.

Men August Stenman inser att skruvarna har en egen kommersiell kraft, och börjar sälja skruv på bred front. Det visar sig vara en bra idé, och ända fram till 1975 exporterar ASSA skruvar till stora delar av världen.

1920
ASSAs grundare, August Stenman dör, vilket skapar förändringar i ägarbilden. Augusts dotter, friherrinnan Elise Åkerhielm, ombildar 1921 företaget till aktiebolag.

Sixten Nilsson – som 1895 anställts på företaget endast 15 år gammal – utses till företagets förste vd. Bland aktieägarna finns bland andra Jacob Wallenberg. 1930 förvärvas en majoritet av aktierna av engelska Guest Keen & Nettlefolds Ltd. Samtidigt skrivs avtal om att företaget förblir under svensk ledning.


1924
1924 dog Ernst Stenman och hans son, Hugo Stenman, tog över ledningen för företaget F A Stenman som ombildades till aktiebolag 1926. Fabriken byggdes om 1927 och produktionen ökade. Depressionen och andra världskriget gick givetvis inte spårlöst förbi, men 40-talet präglades ändå av optimism.

1925
Varumärket Fix registreras och Walter Bengtsson startar tillverkning och försäljning av den patenterade Fix-spanjoletten. Företaget startas som ett handelsbolag vid namnet Fixfabriken Bengtsson & Co. Benämningen Spanjolett kommer från espagnolette som var namnet på en fransk uppfinning från 1700-talet, den utanpåliggande spanjoletten. Det franska ordet Espagnolette betyder den lilla spanjorskan.

Fixfabriken  1925 

1928
AB Espagnolettfabriken Fix bildas

1938
Företaget AB Espagnolettfabriken Fix byter namn till AB Fixfabriken

Espagnolette 1929 

1939
Tar ASSA ett första steg mot låsproduktion. En mindre låsindustri – K.S. Thulins Lås- och Metallfabrik – förvärvas eftersom lås anses vara nästa naturliga steg i utvecklingen av företaget

1946
ASSA levererar det första låssystemet upplagt på 5-stiftcylindrar. Sedan dess har fler än 150 000 funktionella säkerhetssystem levererats, innefattande mer än nio miljoner cylindrar.

1947
Startar ASSA tillverkningen av 7-stiftcylindrar, vilket ASSA blir först i världen med. De ingår i August Stenman AB:s säkerhetssystem under mottot: "Lås skall precisionstillverkas i stora serier med snäva toleranser med krav på 100 procentig säkerhet".

1947
Fixlight, körvisare för bilar, bussar och spårvagnar, introduceras.

1950
AB Fixfabriken inviger den nya fabriken på Bruksgatan i Majorna. I samarbete med Volvos grundare, Gustav Larson och Assar Gabrielsson, utvecklas körvisaren för Volvo PV, den s. k. "takgöken".

Takgök

Takgöken

1951
ASSA införr licenstillverkning av ASSA-nycklar. På 1950-talet går det mesta på export, närmare 80 procent (i dag är förhållandet ungefär det motsatta). En orsak är den stora efterfrågan på ASSAs produkter i Europa efter kriget. Samtidigt expanderar ASSA, bland annat genom förvärvet av danska A/S Ruko 1952, som än i dag är ett systerbolag till ASSA.

1950-talet
1950-talet gick sämre för FAS och under 60-talet stagnerade produktutvecklingen helt. Företaget var på väg att somna in när en utomstående privatperson, Eric Matsson, köper FAS. Efter 120 år lämnar ägarinflytandet för första gången familjen Stenman.

1958
En ny paravan presenteras för fritidsfiskare, och produktgruppen Surfing växer stadigt under de kommande åren.

1960
Det första spännet i plast introduceras och blev starten på produktgruppen Fixlock.

Fristad spänne

Fixlock, spänne till arbetskläder

1963
För ASSA blir produktgruppen lås större än både smide respektive skruv, och 1970 är den större än alla andra produktgrupper tillsammans.

En anledning är att man tillverkar billås till både Saab och Volvo. Men det är också ett resultat av att man skalar bort en del av produktionen och specialiserar sig på lås och tillbehör.  

1965-1969
Nedgång och nära konkurs för FAS.

1969
Eric Matsson köper F. A. Stenman

1970-1972
Mellan 1970 och 1972 vänder den neråtgående trenden och omsättningen fördubblas från 2,3 till 4,5 miljoner kronor.

1970-talet
Uppsving för FAS tack vare krav från försäkringsbolagen gällande godkända säkerhetslås.

I mitten av 1970-talet läggs skruvproduktionen hos ASSA ner, men gångjärnen behålls – ett viktigt beslut för att kunna vara ett komplett lås- och säkerhetsföretag

1972
1972 flyttar FAS ut till Vilsta samtidigt som namnet ändras till AB FAS Låsfabrik.

1973
1973 säljs hälften av FAS aktier till amerikanska Yale, som köper resterande 50 procent år 1976

1975
Under de närmaste 15 åren ökar spanjolettillverkningen stadigt och FIX expanderar kraftigt.

1981
Samma år som ASSA fyller 100 introduceras Twinlåset, ett stort steg framåt inom säkerhetsutvecklingen. Twinsystemet kombinerar det bästa från de gamla låsen med ny teknologi. .

1983
Walter Bengtsson säljer Fixfabriken till Birger Lindeblad.

1984
Lanseras ASSA 2000, ”lejonet bland lås”, som än i dag är ett av Sveriges mest sålda. 

1988
FIX blir leverantör till Andersen Windows i USA, världens största fönstertillverkare.

Securitas köper ASSA. 

1990
1990 delas ASSA upp i två olika bolag: ASSA AB och ASSA Industri AB. Det investeras och satsas stort på företaget, och dagens ASSA föds.

1990 köps FAS av Assa Industri AB.

1991
Abloy Security Group från Finland köper Fixfabriken och det nya namnet blir FIX ABLOY AB.  

1994
FIX ABLOY kvalitetscertifieras enligt ISO 9001.

ASSA ABLOY koncernen bildas genom en sammanslagning av låsverksamheterna i finska Metra och svenska Securitas. Det är i ASSA ABLOY koncernen som ASSA Industri, FAS och FIX nu ingår under namnet ASSA OEM.

1995
FIX ABLOY delas upp i FIX AB, Abloy AB och VingCard AB  

1998
FIX blir miljöcertifierade enligt ISO 14001

1999
FIX investerar i ny teknik. Den nya pressline-avdelningen tas i bruk. Investeringen, som uppgår till 6 Msek, är ett första led i en långsiktig satsning mot "världens bästa spanjolettfabrik".

Flexipressen

Flexipressen

2000
FIX firar 75-årsjubileum
FIX har 260 anställda och omsätter över 200 Msek

2005
FIX köper Habo Industri

2007
1 juni bildas ASSA OEM genom sammanslagning av de tre bolagen Assa Industri AB, FIX AB och AB Fas Låsfabrik.