Om ASSA OEM

Ett företag i ASSA ABLOY-koncernen

ASSA OEM utvecklar, tillverkar och marknadsför och säljer ett brett sortiment av lås och beslag för fönster, dörrar och skåp. Med gedigen produktkunskap och flexibel produktion tar vi fram så väl kundunika lösningar som standardlösningar.

ASSA OEM AB är ett företag i ASSA ABLOY-koncernen, och bildades den 1 juni 2007 genom en sammanslagning av de tre bolagen ASSA Industri AB, AB FAS Låsfabrik och FIX AB. ASSA OEM utvecklar, tillverkar och marknadsför och säljer ett brett sortiment av lås och beslag för fönster, dörrar och skåp. Företaget är i dag marknadsledande i Skandinavien med ett starkt fäste även i andra länder. ASSA OEM AB har verksamhet i Eskilstuna och Göteborg.