Barnskydd

/global/scaled/524x107x0x49x524x106/Other-ASSAOEM-Solutions-toothbrush_524x224.jpg

Varje år vårdas 62000 barn mellan 0 och 6 år på akutmottagning efter att ha skadats i olycksfall. De allra flesta olycksfallen sker i hemmet...

... och många av dem kan undvikas!

Genom att röra på sig och utforska omvärlden utvecklas barn. De tar i saker, kryper, står och går. Så småningom lär de sig att behärska sin kropp till fulländning. Med de fantastiska framstegen görs ibland med betydande risker.


När man som förälder vill förebygga olyckor behöver man vara förutseende och rikta in sig på olika saker beroende på barnens ålder.

Fönster och dörrar. Enligt Boverkets regler ska det finnas säkerhetbeslag på fönster och balkondörrar så att barn inte kan få upp dem, men det finns det inte alltid.  Om det finns, men säkerhetsbeslagen är gamla är det stor risk att de inte är godkända.

För att förhindra klämskador kan innerdörrar som brukar stå öppna behöva dörrstoppar.