Orderinnehåll

Vilken information behövs för en komplett beställning av Delning nycklar?

- Beställare
- Företagsnamn
- E-post
- Telefon
- Ert kundnummer hos ASSA OEM
- Faktureringsadress
- Systemnummer
- Stämpling
- Nyckel
- Cylinder

Vid beställning på annat sätt än via hemsidan tillkommer en avgift, se gällande specialprislista.

Vilken information behövs för en komplett beställning av Serviceorder nycklar?

- Beställare
- Företagsnamn
- E-post
- Telefon
- Ert kundnummer hos ASSA OEM
- Faktureringsadress
- Antal
- Systemnummer
- Stämpling