- Beställare
- Företagsnamn
- E-post
- Telefon
- Ert kundnummer hos ASSA OEM
- Faktureringsadress
- Antal
- Systemnummer
- Stämpling